REKLAMACJE

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami w zasadach przeprowadzania postępowania reklamacyjnego w transporcie i wprowadzenie możliwości reklamacji poprzez formę elektroniczną, oddajemy do Państwa dyspozycji poniższy formularz reklamacyjny.
Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć, iż zasady reklamacyjne wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego zastrzega nam jako przewoźnikom prawo do wezwania Państwa do doręczenia oryginalnych dokumentów lub kopii poświadczonych w terminie 14 dniu od otrzymania reklamacji.
Rozporządzenie wymaga udzielenia przez nas odpowiedzi w terminie 30 dni. Natomiast w przypadku, gdy potrzebne będą dokumenty potwierdzone lub oryginalne w terminie 30 dni od ich uzupełnienia. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje do roku od dnia zdarzenia.

Z wyrazami szacunku
Kowalczyk
Transport i Spedycja

 • Spedytor
 • Zarządzanie liniami
 • Organizacja eksportów

Tel. 0048 672 5000 93
Fax 0048 672 5000 94
E-mail: wojtek@kowalczyk-transport.eu


Kontakt w języku

pl_pl  de  en

 • Spedytor
 • Zarządzanie liniami
 • Prowadzenie stanu palet
 • Relacje z klientami – Europa Zachodnia

Tel. 0048 672 5000 93
Fax 0048 672 5000 94
E-mail: krystian@kowalczyk-transport.eu


Kontakt w języku

pl_pl  de  en

 • Spedytor
 • Zarządzanie liniami
 • Relacje z klientami – Europa Zachodnia

Tel. 0048 672 5000 93
Fax 0048 672 5000 94
E-mail: damian@kowalczyk-transport.eu


Kontakt w języku

pl_pl  de  en  fr

 • Spedytor
 • Zarządzanie liniami
 • Relacje z klientami – Europa Zachodnia

Tel. 0048 672 5000 93
Fax 0048 672 5000 94
E-mail: gosia@kowalczyk-transport.eu


Kontakt w języku

pl_pl    en

 • Dział kadr
 • Dział fakturowania

Tel. 0048 67 258 65 22
Fax 0048 67 258 65 22
E-mail:  katarzyna@kowalczyk-transport.eu


Kontakt w języku

pl_pl   en

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2385.4240133010676!2d16.492616851323884!3d53.281939187136445!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47015d8cb313bf83%3A0x70b430701be04f71!2sTransport%20i%20Spedycja%20Ireneusz%20Kowalczyk!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1568195158289!5m2!1spl!2spl" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>